മക്കളെ സ്‌നേഹശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തണം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ശിശുവിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഭോഷത്തം കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു; ശിക്‌ഷണത്തില്‍ വടി അതിനെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നു.'
സദൃ. 22 : 15

ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡിവോഴ്സ്

വിവാഹമോചനവും വേർപിരിയലും വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളാണ്.  വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷമുള്ള സഹനയാത്രയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ചില മുൻകരുതലുകളും മനസ്സൊരുക്കവും  സഹായകമാണ്.

മുള്ളുകളിൽ വീണ ജന്മങ്ങൾ

വിതക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്തു വീഴുന്ന മുള്ളും പാറയും പെരുവഴിയുമാകുന്ന നിലങ്ങളെപ്പറ്റി കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗീയ കൃഷിക്കാരൻ വിതയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളാകുന്ന വിത്ത് ചെന്ന് വീഴുന്ന രോഗബാധിതമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങൾക്കും ഈ ഉപമ അനുയോജ്യമാണ്.

അപ്പൻ ഒരത്ഭുതമാണ്

കുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡലും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യവിചാരകനുമായി ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനെപ്പറ്റി ദൈവത്തിന് പല പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. അത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക്‌ ദൈവം നൽകുന്ന  സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രതിഫലം വലുതാണ്:

മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം

മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വിസ്മയാനുഗ്രഹങ്ങളാണ്   മക്കൾ.  അവരുടെ  ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ  വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനുമായി മക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

ബാലൻ നടക്കേണ്ട വഴി

മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും ആണെന്നാണ്  ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത്.

ഗ്രേറ്റ് tribute

എന്റെ പിതാവ് റവ. മാർട്ടിൻ ഹോൾഡ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായി. സൗത്താഫ്രിക്കയിലെ റിഫോംമ്ഡ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയുടെ പുരോഹിതനായിരുന്ന എന്റെ പതാവിന്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട്:

Perenting

അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിതനായ ഒരു ബാലനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ശിക്ഷ്യന്മാർ വളരെ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: ' അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക'. മർക്കോസ് 9 :19

തെറ്റുധരിക്കരുത്

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ച്  'വരുവാനുള്ളവൻ  നീ തന്നെയോ,  അതോ ഞങ്ങൾ വേറൊരുവനെ  കാത്തിരിക്കണമോ' എന്ന് ചോദിച്ചു.

വീഞ്ഞ് തീരുബോൾ

യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. വീഞ്ഞു പോരാതെവരികയാൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോടു: അവർക്കു വീഞ്ഞു ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.-യോഹന്നാൻ 2:2-3

 കർത്താവുണ്ടായിരുന്ന കല്യാണവീട്ടിലും വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി.

Pages