സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ

ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ ചോദിച്ചതിന്നു: “ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നതു;  ഇതാ ഇവിടെ എന്നും അതാ അവിടെ എന്നും പറകയും ഇല്ല; ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നേ ഉണ്ടല്ലോ ”എന്നു അവൻ  ഉത്തരം പറഞ്ഞു.- ലൂക്കോസ് 17:20-21

ക്രിസ്തു സഭയുടെ ദുരവസ്ഥ

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ വളർച്ചയെ തടയുവാൻ സാത്താന്യ ശക്തികൾ ആദ്യം പ്രയോഗിച്ച ആയുധം പീഡനമായിരുന്നു. അത് ദൈവമക്കളെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിലും യേശുവിനും സുവിശേഷത്തിനും വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായതോടെ സാത്താൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി രംഗത്തു വന്നു.

മറ്റുള്ളവർ

മറ്റുള്ളവർക്കു മുൻപിൽ  വഴി തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ സങ്കുചിത മനസ്കരാണ്.  മുൻഗണനയും  പ്രാധാന്യവും കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്.

കയ്യിലെ കറകൾ

ദാവീദ്‌ സോളമനോടു പറഞ്ഞു: മകനേ, എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തിന്‌ ആലയം പണിയണമെന്ന്‌ എനിക്ക്‌ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

വിവേകിയായ രത്നവ്യാപാരി -2

സ്വര്‍ഗരാജ്യം, വയലില്‍ ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന നിധിക്കു തുല്യം. അതു കണ്ടെത്തുന്നവന്‍ അതു മറച്ചുവയ്‌ക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ പോയി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ ആ വയല്‍ വാങ്ങുകയുംചെയ്യുന്നു.
വീണ്ടും, സ്വര്‍ഗരാജ്യം നല്ല രത്‌നങ്ങള്‍ തേടുന്ന വ്യാപാരിക്കു തുല്യം.

വിവേകിയായ രത്നവ്യാപാരി -1

സ്വര്‍ഗരാജ്യം നല്ല രത്‌നങ്ങള്‍ തേടുന്ന വ്യാപാരിക്കു തുല്യം.
അവന്‍ വിലയേറിയ ഒരു രത്‌നം കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ പോയി, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ അതു വാങ്ങുന്നു.
മത്തായി 13 : 45-46

ഡിവൈൻ കൺട്രോൾ

ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉന്നതിയും ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിര്‍ക്കുകയും എളിമയുള്ളവര്‍ക്കു കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
യാക്കോബ്‌ 4 : 6

ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഡിവൈൻ കൺട്രോൾ

ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉന്നതിയും ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിര്‍ക്കുകയും എളിമയുള്ളവര്‍ക്കു കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
യാക്കോബ്‌ 4 : 6

ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ദൈവത്തിന്റെ ദാനം കച്ചവടം ചെയ്യരുത്

അപ്പസ്‌തോലന്‍മാരുടെ കൈവയ്‌പുവഴി പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവ്‌ നല്‍കപ്പെട്ടതു കണ്ടപ്പോള്‍ ശിമയോന്‍ അവര്‍ക്കു പണം നല്‍കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ആരുടെമേല്‍ കൈകള്‍വച്ചാലും അവര്‍ക്കു പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനെ ലഭിക്കത്തക്കവിധം ഈ ശക്‌തി എനിക്കും തരുക.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധർ

പന്ത്രണ്ടു പേര്‍ ശിഷ്യരുടെ സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ ദൈവവചനശുശ്രൂഷയില്‍ ഉപേക്‌ഷ കാണിച്ച്‌, ഭക്‌ഷണമേശകളില്‍ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

Pages