ദിവ്യപ്രമാണങ്ങളിൽ രാപകൽ ധ്യാനിച്ചാൽ...

' യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു, അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.'
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1:2

യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നന്മകൾ :
കൃപാവരങ്ങളുടെ നിറവ്, ആത്മാവിന്റെ ഫലസമൃദ്ധി, ജീവിതവിജയം.

അവരെ ദൈവം വിധിക്കട്ടെ

'ചെമ്പുപണിക്കാരൻ അലെക്സന്തർ എനിക്കു വളരെ ദോഷം ചെയ്തു; അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം കർത്താവു അവന്നു പകരം ചെയ്യും.' 2 തിമോ. 4:14

നിലവിട്ടുപോകരുത്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം

'മാന്ത്രികവിദ്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിമയോന്‍ എന്നൊരുവന്‍ ആ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവന്‍ വലിപ്പം ഭാവിച്ച്‌ സമരിയാദേശത്തെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ചു.

ക്രിസ്തിയ നിലപാടുകൾ

'അവര്‍ അവരെ വിളിച്ച്‌ യേശുവിന്റെ നാമത്തില്‍യാതൊന്നും സംസാരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ അരുതെന്നു കല്‍പിച്ചു.
പത്രോസും യോഹന്നാനും അവരോടു മറുപടി പറഞ്ഞു: ദൈവത്തെക്കാളുപരി നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതു ദൈവസന്നിധിയില്‍ ന്യായമാണോ? നിങ്ങള്‍ തന്നെ വിധിക്കുവിന്‍.

പേരെന്റിംഗ് സഹനങ്ങൾ

'ശിമയോന്‍ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോടു പറഞ്ഞു: ഇവന്‍ ഇസ്രായേലില്‍ പലരുടെയും വീഴ്‌ചയ്‌ക്കും ഉയര്‍ച്ചയ്‌ക്കും കാരണമാകും. ഇവന്‍ വിവാദവിഷയമായ അടയാളവുമായിരിക്കും.

അധർമ്മവും ആചരണവും

'അത്‌ ശബതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു. ആ ശബത് ഒരു വലിയ ദിവസമായിരുന്നു. ശബതിൽ ശരീരങ്ങള്‍ കുരിശില്‍ കിടക്കാതിരിക്കാന്‍വേണ്ടി അവരുടെ കാലുകള്‍ തകര്‍ക്കാനും അവരെ നീക്കംചെയ്യാനും യഹൂദര്‍ പീലാത്തോസിനോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു...

അധർമ്മവും ആചരണവും

'അത്‌ ശബതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു. ആ ശബത് ഒരു വലിയ ദിവസമായിരുന്നു. ശബതിൽ ശരീരങ്ങള്‍ കുരിശില്‍ കിടക്കാതിരിക്കാന്‍വേണ്ടി അവരുടെ കാലുകള്‍ തകര്‍ക്കാനും അവരെ നീക്കംചെയ്യാനും യഹൂദര്‍ പീലാത്തോസിനോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു...

ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം

പ്രലോഭനത്തില്‍ അകപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍; ആത്‌മാവു സന്നദ്‌ധമെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ്‌.'
മത്തായി 26 : 41

എല്ലാം ദാനമാണ്

 

'ജോസഫ്‌ ഫറവോയോടു പറഞ്ഞു: അത്‌ എന്റെ കഴിവല്ല. എന്നാല്‍ ദൈവം ഫറവോയ്‌ക്കു തൃപ്‌തികരമായ ഉത്തരം നല്‍കും.'
ഉല്‍പത്തി 41 : 16

Pages