കുട്ടികളെ വചനത്തിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കണം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 

'മക്കൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കും;അവര്‍ ഭാവി തലമുറയോടു കര്‍ത്താവിനെപ്പറ്റി പറയും.

ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന തലമുറയോടു കര്‍ത്താവാണു മോചനം നേടിത്തന്നത്‌ എന്ന്‌ അവര്‍ ഉദ്‌ഘോഷിക്കും.'

മാർത്ത അസ്വസ്ഥയാണ്

 'മാർത്തയോ വളരെ ശുശ്രൂഷയാൽ കുഴങ്ങി... ' ലൂക്കോസ് 10:40

കർത്താവ് വീട്ടിലെ അതിഥിയായി വന്നപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സൽക്കരിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള  മാർത്തയുടെ കഠിനാധ്വാനം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.
പക്ഷേ,  വീട്ടു ജോലികൾ മാർത്തയെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയാക്കി.

വചനം പ്രഘോഷിക്കുക

'നിങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും രാജകീയപുരോഹിതഗണവും വിശുദ്‌ധജനതയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ്‌. അതിനാല്‍, അന്‌ധകാരത്തില്‍നിന്നു തന്റെ അദ്‌ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ നന്‍മകള്‍ പ്രകീര്‍ത്തിക്കണം.'
1 പത്രോസ് 2 : 9

ഭ്രമണപഥമേത്?

'അവര്‍ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന നക്‌ഷത്രങ്ങളാണ്‌...'

യുദാ 1 : 13

വ്യാജോപദേഷ്ടാക്കളുടെ ക്ഷുദ്രസ്വഭാങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് യൂദ സ്ലീഹ പറയുന്നത്, അവർ ' വക്രഗതിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ' ആണെന്നാണ്.

എന്താണ് വക്രഗതിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ? 

 

ഇടർച്ചക്കാർ

അവര്‍ക്കു ദുരിതം! എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍, അവര്‍ കായേന്റെ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ നടക്കുകയും ലാഭേച്‌ഛകൊണ്ട്‌ ബിലെയാമിന്റെ തെറ്റില്‍ ചെന്നു വീഴുകയും കോരഹിന്റെ മത്സരത്തിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.'
യുദാ1 : 11

പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമല്ല കൃപ

'പണ്ടുതന്നെ ശിക്‌ഷയ്‌ക്കായി നിശ്‌ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചില ദുഷ്‌ടമനുഷ്യര്‍ നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്‌. അവര്‍ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ തങ്ങളുടെ അശുദ്‌ധജീവിതത്തിനായി ദുര്‍വിനിയോഗിക്കുകയും നമ്മുടെ ഏകനാഥനും കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്‌തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.'

എന്റെ കൃപ നിനക്കു മതി!

 

വൃക്ഷവും ഫലവും

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,
'നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും യാതൊരുവിധ അശുദ്‌ധിയുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും പേരുപോലും കേള്‍ക്കരുത്‌. അങ്ങനെ വിശുദ്‌ധര്‍ക്കു യോഗ്യമായ രീതിയില്‍ വര്‍ത്തിക്കുവിന്‍.

നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്

'ഞാന്‍ മുമ്പ്‌ ചുരുക്കമായി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുപോലെ, വെളിപാടുവഴിയാണ്‌ ഈ രഹസ്യം എനിക്ക്‌ അറിവായത്‌.
ഈ വെളിപാടനുസരിച്ച്‌ വിജാതീയര്‍ കൂട്ടവകാശികളും ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളും സുവിശേഷത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ വാഗ്‌ദാനത്തിന്റെ ഭാഗഭാക്കുകളുമാണ്‌.
എഫേ. 3 : 3-6

ഹൃദയത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം -4

ഹൃദയത്തെ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നാലാമത്തെ സമീപനം ഹൃദയ വയലിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കൽ ആണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ തെളിയുന്ന ചുമന്ന ലൈറ്റ്   പാപവികാരങ്ങളുടെ സിഗ്നലുകളും ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളും ആണ് :

Pages