ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം

പ്രലോഭനത്തില്‍ അകപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍; ആത്‌മാവു സന്നദ്‌ധമെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ്‌.'
മത്തായി 26 : 41

എല്ലാം ദാനമാണ്

 

'ജോസഫ്‌ ഫറവോയോടു പറഞ്ഞു: അത്‌ എന്റെ കഴിവല്ല. എന്നാല്‍ ദൈവം ഫറവോയ്‌ക്കു തൃപ്‌തികരമായ ഉത്തരം നല്‍കും.'
ഉല്‍പത്തി 41 : 16

മുറിവിന് പകരം സ്നേഹം

'ജോസഫ് സഹോദരൻമാരോട്, എന്റെ അടുത്തേക്കു വരുക എന്നുപറഞ്ഞു. അവര്‍ അടുത്തുചെന്നപ്പോള്‍ അവന്‍ പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ ഈജിപ്‌തുകാര്‍ക്കു വിറ്റ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്‍ ജോസഫാണു ഞാന്‍.

അവരെ വിട്ടുപോരുവിൻ...

'അനന്തരം പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അടുക്കെ വന്നു: ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു അടയാളം കാണിച്ചുതരേണമെന്നു അവനെ പരീക്ഷിച്ചു ചോദിച്ചു.'  മത്തായി 16:1

വഴിതെറ്റാതെ വചനത്തിന്റെ വഴിയേ...

യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: എന്റെ സ്വര്‍ഗീയ പിതാവ്‌ നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുതുമാറ്റപ്പെടും.'
മത്തായി 15 : 13

ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികൾ

ഞാന്‍ പുതിയൊരു കല്‍പന നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നു.
നിങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കു വിന്‍. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ക്കു പരസ്‌പരം സ്‌നേഹമുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ എന്റെ ശിഷ്യന്‍മാരാണെന്ന്‌ അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും.
യോഹന്നാന്‍ 13 : 34-35

വെറും വ്യാമോഹം

'ഏശാവു പറഞ്ഞു: സഹോദരാ, എനിക്ക്‌ അതെല്ലാം വേണ്ടത്രയുണ്ട്‌. നിന്റേത്‌ നീതന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുക.' ഉല്‍പത്തി 33 : 9

പ്രതികരണം സൂക്ഷിച്ച്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം

അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം...

ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവാതാരത്തിന്റെയും പരസ്യ ശുശ്രുഷയുടെയും അജണ്ട ഒന്നെഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു: ദൈവേഷ്ടം നിറവേറ്റുക!

യോഹന്നാൻ 4:37 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞത്: എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നതുതന്നെ എന്റെ ആഹാരം.

സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ

ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ ചോദിച്ചതിന്നു: “ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നതു;  ഇതാ ഇവിടെ എന്നും അതാ അവിടെ എന്നും പറകയും ഇല്ല; ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നേ ഉണ്ടല്ലോ ”എന്നു അവൻ  ഉത്തരം പറഞ്ഞു.- ലൂക്കോസ് 17:20-21

Pages