കയ്യിലെ കറകൾ

ദാവീദ്‌ സോളമനോടു പറഞ്ഞു: മകനേ, എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തിന്‌ ആലയം പണിയണമെന്ന്‌ എനിക്ക്‌ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

വിവേകിയായ രത്നവ്യാപാരി -2

സ്വര്‍ഗരാജ്യം, വയലില്‍ ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന നിധിക്കു തുല്യം. അതു കണ്ടെത്തുന്നവന്‍ അതു മറച്ചുവയ്‌ക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ പോയി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ ആ വയല്‍ വാങ്ങുകയുംചെയ്യുന്നു.
വീണ്ടും, സ്വര്‍ഗരാജ്യം നല്ല രത്‌നങ്ങള്‍ തേടുന്ന വ്യാപാരിക്കു തുല്യം.

വിവേകിയായ രത്നവ്യാപാരി -1

സ്വര്‍ഗരാജ്യം നല്ല രത്‌നങ്ങള്‍ തേടുന്ന വ്യാപാരിക്കു തുല്യം.
അവന്‍ വിലയേറിയ ഒരു രത്‌നം കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ പോയി, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ അതു വാങ്ങുന്നു.
മത്തായി 13 : 45-46

ഡിവൈൻ കൺട്രോൾ

ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉന്നതിയും ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിര്‍ക്കുകയും എളിമയുള്ളവര്‍ക്കു കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
യാക്കോബ്‌ 4 : 6

ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഡിവൈൻ കൺട്രോൾ

ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉന്നതിയും ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിര്‍ക്കുകയും എളിമയുള്ളവര്‍ക്കു കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
യാക്കോബ്‌ 4 : 6

ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

ദൈവത്തിന്റെ ദാനം കച്ചവടം ചെയ്യരുത്

അപ്പസ്‌തോലന്‍മാരുടെ കൈവയ്‌പുവഴി പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവ്‌ നല്‍കപ്പെട്ടതു കണ്ടപ്പോള്‍ ശിമയോന്‍ അവര്‍ക്കു പണം നല്‍കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ആരുടെമേല്‍ കൈകള്‍വച്ചാലും അവര്‍ക്കു പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനെ ലഭിക്കത്തക്കവിധം ഈ ശക്‌തി എനിക്കും തരുക.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധർ

പന്ത്രണ്ടു പേര്‍ ശിഷ്യരുടെ സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ ദൈവവചനശുശ്രൂഷയില്‍ ഉപേക്‌ഷ കാണിച്ച്‌, ഭക്‌ഷണമേശകളില്‍ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

ഡെയിലി ബ്രെഡ്

 

അന്നന്നുവേണ്ട ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കണമേ. മത്തായി 6 : 11

വചനം ജെഡമാകണം

ദൈവകല്പനകളെ പ്രധാനവും അപ്രധാനവും ആയി പരീശന്മാർ തരംതിരിച്ചു. പ്രധാന പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷയും അപ്രധാന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് നിസ്സാര ശിക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന്  അവർ പഠിപ്പിച്ചു.

പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം മഹത്വം കാണാം

പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ചേർന്ന്  സഭ ഏകമനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു :

Pages