ദുരന്തത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം

ഗലീലിയക്കാരായ ഏതാനും പേരുടെ ബലികളില്‍ അവരുടെ രക്‌തംകൂടി പീലാത്തോസ്‌ കലര്‍ത്തിയ വിവരം, ആ സമയത്ത്‌ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലര്‍ അവനെ അറിയിച്ചു അവന്‍ ചോദിച്ചു: ഇവയെല്ലാം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട്‌ അവര്‍ മറ്റെല്ലാ ഗലീലിയക്കാരെയുംകാള്‍ കൂടുതല്‍ പാപികളായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുവോ?

സമർപ്പണവും അനുഗ്രഹവും

 

നിസ്സാരമല്ല പാപം

പാപത്തിന്റെ ദുരന്ത ഫലത്തെപറ്റി പറഞ്ഞ് വിശ്വാസികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കരുതെന്നാണ് ആധുനിക ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പലരുടെയും അഭിപ്രായം. പ്രോസ്പിരിറ്റി ഗോസ്പെൽ പറഞ്ഞും അൽഭുത രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിയും ആളുകളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നതാണ് ഇടയത്വ ദൗത്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ

ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് 'ക്രിസ്ത്യാനികൾ' എന്ന പേര് ആദ്യം ലഭിച്ചത് അന്ത്യോക്യയിൽ വച്ചാണ്. അതിനുമുമ്പ്, 'ക്രിസ്തു മാർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നവർ' എന്നാണ് ക്രിസ്തുശിഷ്യർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് (പ്രവർത്തികൾ 9:2).

സ്വാതന്ത്രമാക്കുന്ന സത്യം

ജനങ്ങളെ അബദ്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിസ്സഹായത ബോധത്തിന്റെയും  തടവിൽ ബന്ധിച്ചിടാനാണ് അധികാരികൾ എല്ലാകാലത്തും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. കാരണം അവർ അവരുടെ ചൂഷണ ഇരകളാണ്.

കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല

ജ്‌ഞാനികളില്‍ ചിലര്‍ വീഴും. ജനത്തെ അവസാനദിവസത്തേക്കു ശുദ്‌ധീകരിക്കാനും നിര്‍മലരാക്കിവെണ്‍മയുറ്റവരാക്കാനും വേണ്ടിയായിരിക്കും അത്‌. അന്തിമദിനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. ദാനിയേല്‍ 11 : 35

വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവം

മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരും നശിച്ചുപോകും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നിനുവയെ അറിയിക്കുവാനാണ് ദൈവം യോനയെ നിയോഗിച്ചത്.

പുതുവർഷത്തിലേക്ക്

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഡിഷൻ എന്ന വെനീഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധമായ പെയിന്റിംഗ് ആണ് നല്ല കറി ഓഫ് പ്രൊവിഡൻസ്.

വചനത്താൽ വിമോചനം

ജനങ്ങളെ അബദ്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും നിസ്സഹായത ബോധത്തിന്റെയും  തടവിൽ ബന്ധിച്ചിടാനാണ് അധികാരികൾ എല്ലാകാലത്തും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. കാരണം അവർ അവരുടെ ചൂഷണ ഇരകളാണ്.

സാധ്യതകളുടെ തമ്പുരാൻ

2020 തിന്റെ അവസാനപാദത്തിൽ നിന്ന്‌ പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഓളങ്ങൾ കടന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയും എത്തിയത് എന്ന ചിന്ത നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.

Pages