ദോഷത്തിന്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്ത സ്നേഹം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയെന്നത് എല്ലാവരുടെയും അവകാശവും അടിസ്ഥാന ആവശ്യവുമാണ്. സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കും.  തകർന്ന ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഊർജ്ജം ചോർത്തികൊണ്ടിരിക്കും.

യുദ്ധം യെഹോവക്കുള്ളത്

'അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ ആത്‌മാവ്‌, സഭാമധ്യേ നിന്നിരുന്ന ആസാഫ്‌ വംശജനും ലേവ്യനും ആയ യഹസിയേലിന്റെ മേല്‍ വന്നു. 

ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നുമാത്രം!

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'നിങ്ങളുടെ നിക്‌ഷേപം എവിടെയോ അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും.'
മത്തായി 6 : 21

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ

2. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ.

പ്രതിഫലമുണ്ട് -1

പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  പത്തു കാര്യങ്ങൾ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രത്യാശയോടെ ചുവടുവയ്ക്കുവാൻ സഹായകമായിരിക്കും.

കഷ്ടങ്ങളിൽ അടുത്ത തുണയാണ് കർത്താവ്

'ദാവീദും അനുയായികളും നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ അത്‌ അഗ്‌നിക്കിരയായതായും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രീപുത്രന്‍മാരെയും അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതായുംകണ്ടു.
ദാവീദും അനുയായികളും ശക്‌തികെടുന്നതുവരെ കരഞ്ഞു.

കരുണയുടെ കരങ്ങളിൽ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ഞാൻ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും; എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിന്നു നേരെ നീ കൈ നീട്ടും; നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ രക്ഷിക്കും.' സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 138:7

ഹൃദയ ശുദ്ധി

കർത്താവിൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും വസിക്കുവാൻ -Friday.5

'എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആസക്‌തിയോടെ സ്‌ത്രീയെ നോക്കുന്നവന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞു.'
മത്തായി 5 : 28

പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തുപോകാതെ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ അങ്ങയോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു, ദൈവമേ, കരുണാസമ്പന്നനായ അങ്ങേക്ക്‌ ഉചിതമെന്നു തോന്നുമ്പോള്‍ എനിക്ക്‌ ഉത്തരമരുളണമേ!'
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 69 : 13

വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

'അപ്പോള്‍ പത്രോസ്‌ അവനോടു പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നിന്നില്‍ ഇടറിയാലും ഞാന്‍ ഇടറുകയില്ല.'
മത്തായി 26 : 33

'ഞാന്‍ ഇടറുകയില്ല' എന്ന ആത്മ പ്രശംസയുടെ വാക്കുകൾ പത്രോസിൽ നിന്നുവരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം?

-സ്വന്തം കഴിവിലും ഉറയിലെ വാളിലുമുള്ള അമിത ആത്മവിശ്വാസം.

Pages