വിഷാദ മേഘങ്ങൾ

വിഷാദ രോഗത്തിനു പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രെയിൻ കെമിക്കലുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ജനിതക പ്രത്യേകതകൾ, സംഘർഷ പൂർണ്ണമായ  ജീവിതസാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവയിൽ ചിലതാണ്.

സമീപസ്ഥനായ ദൈവം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

രണ്ട് തരം ആളുകൾക്ക് കർത്താവ് എന്നും സമീപസ്തനാണ് :

'ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവര്‍ക്കു കര്‍ത്താവ്‌ സമീപസ്‌ഥനാണ്‌; മനമുരുകിയവരെ അവിടുന്നു രക്‌ഷിക്കുന്നു.'
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 18

യൂദാസിന്റെ വെള്ളി കാശുകൾ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'അനേകം ദുഷ്‌ടരുടെ സമൃദ്‌ധിയെക്കാള്‍ നീതിമാന്റെ അല്‍പമാണു മെച്ചം.' സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 37 : 16

വ്യക്തിഹത്യ അരുത്

'അവൻ  നിന്റെ നീതിയെ പ്രഭാതംപോലെയും നിന്റെ ന്യായത്തെ മദ്ധ്യാഹ്നംപോലെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും.'
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:6

അഹങ്കാരം അപകടമാണെട്ടോ

 

'തന്നെത്തന്നെ ഉയര്‍ത്തുന്നവന്‍ താഴ്‌ത്തപ്പെടും; തന്നെത്തന്നെതാഴ്‌ത്തുന്നവന്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെടും.'

മത്തായി 23 : 12

തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന നിഗള മനോഭാവത്തെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അനവധിയുണ്ട്.

ജീവിതത്തിന്റെ ഋതുഭേദങ്ങൾ

 

നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശം.

ഒരു ധീര സാക്ഷിയാകുക

മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലങ്ങുതടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രധാന വികാരമാണ് ഭയമെന്നാണ് സദൃശ്യവാക്യക്കാരൻ പറയുന്നത് : 'മനുഷ്യന്റെ ഭയം ഒരു കെണിയാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നവൻ  സുരക്ഷിതനാണ്' (29 :25).     

ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാനാണ്‌ ആദിയും അന്തവും

 

എളിയവരുടെ ദൈവം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

  'അതിന്നു ശതാധിപൻ: കർത്താവേ, നീ എന്റെ പുരെക്കകത്തു വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല; ഒരു വാക്കുമാത്രം കല്പിച്ചാൽ എന്റെ ബാല്യക്കാരന്നു സൗഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു.' മത്തായി 8:8

സൗഹൃദലോകത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കു

'വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്നവന്‍ എല്ലാ നല്ല തീരുമാനങ്ങളോടും എതിർത്തു നില്‍ക്കാന്‍ പഴുതു നോക്കുന്നു.'
സദൃ.18 : 1

Pages