പ്രതിഫലമുണ്ട് -1

പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  പത്തു കാര്യങ്ങൾ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രത്യാശയോടെ ചുവടുവയ്ക്കുവാൻ സഹായകമായിരിക്കും.

കഷ്ടങ്ങളിൽ അടുത്ത തുണയാണ് കർത്താവ്

'ദാവീദും അനുയായികളും നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ അത്‌ അഗ്‌നിക്കിരയായതായും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രീപുത്രന്‍മാരെയും അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതായുംകണ്ടു.
ദാവീദും അനുയായികളും ശക്‌തികെടുന്നതുവരെ കരഞ്ഞു.

കരുണയുടെ കരങ്ങളിൽ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ഞാൻ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും; എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിന്നു നേരെ നീ കൈ നീട്ടും; നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ രക്ഷിക്കും.' സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 138:7

ഹൃദയ ശുദ്ധി

കർത്താവിൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നും വസിക്കുവാൻ -Friday.5

'എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആസക്‌തിയോടെ സ്‌ത്രീയെ നോക്കുന്നവന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞു.'
മത്തായി 5 : 28

പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തുപോകാതെ

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ അങ്ങയോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു, ദൈവമേ, കരുണാസമ്പന്നനായ അങ്ങേക്ക്‌ ഉചിതമെന്നു തോന്നുമ്പോള്‍ എനിക്ക്‌ ഉത്തരമരുളണമേ!'
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 69 : 13

വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

'അപ്പോള്‍ പത്രോസ്‌ അവനോടു പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നിന്നില്‍ ഇടറിയാലും ഞാന്‍ ഇടറുകയില്ല.'
മത്തായി 26 : 33

'ഞാന്‍ ഇടറുകയില്ല' എന്ന ആത്മ പ്രശംസയുടെ വാക്കുകൾ പത്രോസിൽ നിന്നുവരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം?

-സ്വന്തം കഴിവിലും ഉറയിലെ വാളിലുമുള്ള അമിത ആത്മവിശ്വാസം.

അനന്ത കൃപാ പെരുംനദി

'കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്റെ ചിന്തകള്‍ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല; നിങ്ങളുടെ വഴികള്‍ എന്റേതുപോലെയുമല്ല.
ആകാശം ഭൂമിയെക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനെക്കാള്‍ ഉന്നതമത്രേ.'
ഏശയ്യാ 55 : 8-9

ആവണക്കുകൾ ഉണങ്ങുമ്പോൾ

 'യോനായ്‌ക്കു തണലും ആശ്വാസവും നല്‍കുന്നതിന്‌ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ഒരു ചെടി മുളപ്പിച്ചു. ആ ചെടി കണ്ട്‌ യോനാ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു.' യോനാ 4 : 6

യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം

'യോനായ്‌ക്കു വീണ്ടും കര്‍ത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
എഴുന്നേറ്റ്‌ മഹാനഗരമായ നിനെവേയിലേക്കു പോവുക. ഞാന്‍ നല്‍കുന്ന സന്‌ദേശം നീ അവിടെ പ്രഘോഷിക്കുക.'
യോനാ 3 : 1-2

'എങ്കിൽ' വാഗ്ദത്തങ്ങൾ

'അവിടുന്ന്‌ അരുളിച്ചെയ്‌തു: നീ നിന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്റെ സ്വരം ശ്രദ്‌ധാപൂര്‍വം ശ്രവിക്കുകയും അവിടുത്തെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ ശരിയായതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ കല്‍പനകള്‍ അനുസരിക്കുകയും ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഞാന്‍ ഈജിപ്‌തുകാരുടെമേല്‍ വരുത്തിയ മഹാമാരികളിലൊന്നും നിന്റെ മേല്‍ വരുത്തുകയില

Pages