ദൈവത്താലുള്ള നിതികരണം

'ഒരുവന്‌ ദൈവത്തിന്റെ  മുന്‍പില്‍ എങ്ങനെ നീതിമാനാകാന്‍ കഴിയും?' ഇയ്യോബ് 9 : 2

ബലിയല്ല കരുണയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്

'കര്‍ത്താവിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ എന്തു കാഴ്‌ചയാണ്‌ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്‌? അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ എങ്ങനെയാണ്‌ കുമ്പിടേണ്ടത്‌? ദഹനബലിക്ക്‌ ഒരു വയസ്‌സുള്ള കാളക്കിടാവുമായിട്ടാണോ ഞാന്‍ വരേണ്ടത്‌?

നമ്മുക്ക് പ്രകാശിതരാകാം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

വീണവർക്കൊരു കൈനീട്ടം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ചോദിക്കുന്നു: ദുഷ്‌ടന്റെ മരണത്തില്‍ എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ടോ? അവന്‍ ദുര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലേ എന്റെ ആഗ്രഹം?എസെക്കിയേല്‍ 18 : 23

അമ്മയുടെ മുൻപിൽ ഞാനാര്?

കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ തളർന്നുപോയ മാർത്തയോട് കർത്താവു പറഞ്ഞു : 'മാർത്തേ, മാർത്തേ,  നീ പലതിനുവേണ്ടിയും വ്യാകുലപ്പെടുന്നു.  ആവശ്യമുള്ളത്, ഒന്നേയുള്ളൂ....'

കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുടെയുണ്ട്

'ശിമോനേ, ശിമോനേ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പുപോലെ പാറ്റേണ്ടതിന്നു കല്പന ചോദിച്ചു. 
ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു; എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊൾക.'
ലൂക്കോസ് 22:31-32

നോക്കു, ക്രിസ്തുവിലേക്ക്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

 'സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കകൊണ്ടു നീ അവനെ പൂർണ്ണസമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. ' യെശയ്യാ 26:3

ക്രിസ്തു നൽകിയ സ്‌നേഹതൽപം

അവൻ  ഇരുന്നു പന്തിരുവരെയും വിളിച്ചു: ഒരുവൻ മുമ്പൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ  എല്ലാവരിലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകനും ആകേണം എന്നു പറഞ്ഞു.'
മർക്കൊസ് 9:35

എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം

'  അവൻ  പിന്നെയും പന്തിരുവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അവരോടു:
ഇതാ, നാം യെരൂശലേമിലേക്കു പോകുന്നു; അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടും; അവർ അവനെ മരണത്തിനു വിധിച്ചു ജാതികൾക്കു ഏല്പിക്കും. 

അത്ഭുതത്തിന്റെ അവകാശികൾ

'ഏതാനും രോഗികളുടെമേല്‍ കൈകള്‍വച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുവാനല്ലാതെ മറ്റ്‌ അത്ഭുതമൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാന്‍ അവനു സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ അവന്‍ വിസ്‌മയിച്ചു.'
മര്‍ക്കോസ്‌ 6 : 5-6

Pages