തിരുവചനമെന്ന ദിശാമാപിനി

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'അങ്ങേക്കെതിരേ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനു ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ വചനം ഹൃദയത്തില്‍ സൂക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.'
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 119 : 11 

വിഗ്രഹങ്ങൾ അരുത്

'റാഹേല്‍ തന്റെ പിതാവിന്റെ കുലദേവന്‍മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കട്ടെടുത്തു.'  ഉല്‍പത്തി 31 : 19

സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും റാഹേലിന്റെ പിതാവ് ലാബാൻ വിഗ്രങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. 

പ്രാർത്ഥനയുടെ തണലിൽ

'മടുത്തുപോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാര്‍ഥിക്കണം എന്നു കാണിക്കാന്‍ യേശു അവരോട്‌ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു.'  ലൂക്കാ 18 : 1

പ്രാര്‍ത്ഥനകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാര്‍ത്ഥന നിര്‍ത്തുവാനുള്ള പ്രേരണയും അവിശ്വസവും ഉണ്ടായേക്കാം.

വിജ്ഞാനത്തിനുറവിടമേ!

'അവിടുന്ന്‌ മനുഷ്യനോടു പറഞ്ഞു: ജ്‌ഞാനം കര്‍ത്താവിനോടുള്ള ഭക്‌തിയാണ്‌. തിന്‍മയില്‍നിന്ന്‌ അകലുന്നതാണു വിവേകം.'
ഇയ്യോബ്‌ 28 : 28

രാപകലുള്ള ആരാധന

'അതുകൊണ്ടു അവർ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻമുമ്പിൽ ഇരുന്നു അവന്റെ ആലയത്തിൽ രാപ്പകൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവർക്കു കൂടാരം ആയിരിക്കും.'
വെളിപ്പാടു 7:15

നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥൻ

'ഞാന്‍ ദൈവത്തോടു മറുപടി പറയേണ്ടതിനും ഒരുമിച്ച്‌ ന്യായവിസ്‌താരത്തിനു വരുന്നതിനും അവിടുന്ന്‌ എന്നെപ്പോലെ മനുഷ്യന്‍ അല്ലല്ലോ.
നമ്മള്‍ ഇരുവരെയും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കെല്‍പുള്ള ഒരു മധ്യസ്‌ഥന്‍ നമ്മള്‍ക്കില്ലല്ലോ.' ഇയ്യോബ് 9 : 32,33

ദൈവത്താലുള്ള നിതികരണം

'ഒരുവന്‌ ദൈവത്തിന്റെ  മുന്‍പില്‍ എങ്ങനെ നീതിമാനാകാന്‍ കഴിയും?' ഇയ്യോബ് 9 : 2

ബലിയല്ല കരുണയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്

'കര്‍ത്താവിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ എന്തു കാഴ്‌ചയാണ്‌ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്‌? അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഞാന്‍ എങ്ങനെയാണ്‌ കുമ്പിടേണ്ടത്‌? ദഹനബലിക്ക്‌ ഒരു വയസ്‌സുള്ള കാളക്കിടാവുമായിട്ടാണോ ഞാന്‍ വരേണ്ടത്‌?

നമുക്ക്‌ പ്രകാശിതരാകാം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

വീണവർക്കൊരു കൈനീട്ടം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ചോദിക്കുന്നു: ദുഷ്‌ടന്റെ മരണത്തില്‍ എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ടോ? അവന്‍ ദുര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലേ എന്റെ ആഗ്രഹം?എസെക്കിയേല്‍ 18 : 23

Pages