വീണവർക്കൊരു കൈനീട്ടം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ചോദിക്കുന്നു: ദുഷ്‌ടന്റെ മരണത്തില്‍ എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ടോ? അവന്‍ ദുര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലേ എന്റെ ആഗ്രഹം?എസെക്കിയേല്‍ 18 : 23

അമ്മയുടെ മുൻപിൽ ഞാനാര്?

കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ തളർന്നുപോയ മാർത്തയോട് കർത്താവു പറഞ്ഞു : 'മാർത്തേ, മാർത്തേ,  നീ പലതിനുവേണ്ടിയും വ്യാകുലപ്പെടുന്നു.  ആവശ്യമുള്ളത്, ഒന്നേയുള്ളൂ....'

കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുടെയുണ്ട്

'ശിമോനേ, ശിമോനേ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പുപോലെ പാറ്റേണ്ടതിന്നു കല്പന ചോദിച്ചു. 
ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു; എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊൾക.'
ലൂക്കോസ് 22:31-32

നോക്കു, ക്രിസ്തുവിലേക്ക്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

 'സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കകൊണ്ടു നീ അവനെ പൂർണ്ണസമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. ' യെശയ്യാ 26:3

ക്രിസ്തു നൽകിയ സ്‌നേഹതൽപം

അവൻ  ഇരുന്നു പന്തിരുവരെയും വിളിച്ചു: ഒരുവൻ മുമ്പൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ  എല്ലാവരിലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകനും ആകേണം എന്നു പറഞ്ഞു.'
മർക്കൊസ് 9:35

എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം

'  അവൻ  പിന്നെയും പന്തിരുവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അവരോടു:
ഇതാ, നാം യെരൂശലേമിലേക്കു പോകുന്നു; അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടും; അവർ അവനെ മരണത്തിനു വിധിച്ചു ജാതികൾക്കു ഏല്പിക്കും. 

അത്ഭുതത്തിന്റെ അവകാശികൾ

'ഏതാനും രോഗികളുടെമേല്‍ കൈകള്‍വച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുവാനല്ലാതെ മറ്റ്‌ അത്ഭുതമൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാന്‍ അവനു സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ അവന്‍ വിസ്‌മയിച്ചു.'
മര്‍ക്കോസ്‌ 6 : 5-6

ദൈവത്തോട് കൂടിയുള്ള അല്പം ശ്രേഷ്ഠമാണ്

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

'ദുഷ്‌ടരെക്കണ്ടു നീ അസ്വസ്‌ഥനാകേണ്ടാ;ദുഷ്‌കര്‍മികളോട്‌അസൂയപ്പെടുകയും വേണ്ടാ.
അവര്‍ പുല്ലുപോലെ പെട്ടെന്ന്‌ ഉണങ്ങിപ്പോകും;സസ്യംപോലെ വാടുകയും ചെയ്യും.'
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 37 : 1-2

വിനയത്തിലാണ് കാര്യം

'ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നവന്‍ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു.'  മത്തായി 18 : 5

അവസരങ്ങളുടെ ദൈവം

' എന്നാൽ യഹോവ മത്സ്യത്തോടു കല്പിച്ചിട്ടു അതു യോനയെ കരെക്കു ഛർദ്ദിച്ചുകളഞ്ഞു.' യോനാ 2:10

വഴിതെറ്റിയ യോനയെ നേർവഴിയിലൂടെ നടത്തി ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത മത്സ്യത്തെയാണ് ദൈവം നിയോഗിച്ചത്.
പ്രവാചകനായാലും സ്വന്തം വിവേകത്തിലുന്നിയാൽ വഴിതെറ്റും.

Pages