ആളുകളുടെ ഇടയൻ

'നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തു തോന്നുന്നു, ഒരാള്‍ക്ക്‌ നൂറ്‌ ആടുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കെ, അതിലൊന്ന്‌ വഴിതെറ്റിപ്പോയാല്‍ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മലയില്‍ വിട്ടിട്ട്‌, അവന്‍ വഴിതെറ്റിയതിനെ അന്വേഷിച്ചുപോകയില്ലേ?

സമയം പരിമിതമാണ്

'യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യര്‍ ചെന്നു അവന്റെ മൃതശരീരമെടുത്തു സംസ്‌കരിച്ചു. അനന്തരം, അവര്‍ യേശുവിനെ വിവരമറിയിച്ചു.'
മത്തായി 14 : 10-12

ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രെ

'അവന്റെ വസ്‌ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പില്‍ ഒന്നു തൊടാനെങ്കിലും അനുവദിക്കണമെന്ന്‌ അവര്‍ അവനോടപേക്‌ഷിച്ചു. സ്‌പര്‍ശിച്ചവരെല്ലാം സുഖം പ്രാപിക്കുകയുംചെയ്‌തു.'
മത്തായി 14 : 36

ഭൗതിക വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം

'നിങ്ങളുടെ അരപ്പട്ടയില്‍ സ്വര്‍ണമോ വെള്ളിയോ ചെമ്പോ കരുതിവയ്‌ക്കരുത്‌.
യാത്രയ്‌ക്കു സഞ്ചിയോ രണ്ട്‌ ഉടുപ്പുകളോ ചെരിപ്പോ വടിയോകൊണ്ടുപോകരുത്‌. വേല ചെയ്യുന്നവന്‍ ആഹാരത്തിന്‌ അര്‍ഹനാണ്‌. ' മത്തായി 10 : 9-10

വിമോചകനായ ക്രിസ്തു

'ശക്‌തനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭവനത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച്‌ വസ്‌തുക്കള്‍ കവര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ ആദ്യംതന്നെ അവനെ ബന്‌ധിക്കാതെ സാധിക്കുമോ? ബന്‌ധിച്ചാല്‍ കവര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.'
മത്തായി 12 : 29

അനുഗമിക്കുന്നവർ കുരിശെടുക്കണം

ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം!
കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,

മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവം

ഉല്പത്തി 26:24
'അന്നു രാത്രി യഹോവ അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി: ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു; നീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടു; എന്റെ ദാസനായ അബ്രാഹാംനിമിത്തം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ സന്തതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.'

അനുസരണവും അനുഗ്രഹവും

യഹോവയുടെ ദൂതൻ രണ്ടാമതും ആകാശത്തുനിന്നു അബ്രാഹാമിനോടു വിളിച്ചു അരുളിച്ചെയ്തതു:
നീ ഈ കാര്യം ചെയ്തു, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ്കകൊണ്ടു
ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും...' ഉല്പത്തി 22:15-17

യഥാർത്ഥ ആരാധന

ക്രിസ്തുവിലും സുവിശേഷത്തിലും വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല.
പിന്നെ?
വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിലാകണം.
എങ്ങിനെ?

തന്നാലും നാഥാ

വിളവെടുപ്പു തീര്‍ന്നു, വേനല്‍കാലവും അവസാനിച്ചു. എന്നിട്ടും നാം രക്‌ഷപെട്ടില്ല. യിരെമ്യ 8 : 20

Pages