പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേതൃത്വം

പന്ത്രണ്ടു പേര്‍ ശിഷ്യരുടെ സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ ദൈവവചനശുശ്രൂഷയില്‍ ഉപേക്‌ഷ കാണിച്ച്‌, ഭക്‌ഷണമേശകളില്‍ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം

വിശ്വാസജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനേട്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ പലരും പ്രശംസിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. സത്യവിശ്വാസി, വിശ്വാസധീരൻ, വിശ്വാസപാലകൻ, വിശ്വാസ പോരാളി... തുടങ്ങിയ ടൈറ്റിലുകൾ നൽകി പലരെയും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

കൈകൾ സംശുദ്ധമായിരിക്കണം

ദാവീദ്‌ സോളമനോടു പറഞ്ഞു: മകനേ, എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തിന്‌ ആലയം പണിയണമെന്ന്‌ എനിക്ക്‌ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

പിന്തുടരുന്ന ദൈവം

വഴിതെറ്റിപ്പോയവരെ തള്ളിക്കളയാതെ അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുന്ന ദൈവ സമീപനം അത്ഭുതമാണ്  . ദൈവകൽപന നിരസിച്ച യോനയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ഷമാപൂർവ്വം അവനെ പിന്തുടർന്നു നിയോഗത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു.

നിന്നതല്ല, നിർത്തിയതാണ്

വിശ്വാസജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനേട്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ പലരും പ്രശംസിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. സത്യവിശ്വാസി, വിശ്വാസധീരൻ, വിശ്വാസപാലകൻ, വിശ്വാസ പോരാളി... തുടങ്ങിയ ടൈറ്റിലുകൾ നൽകി പലരെയും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

മനസാന്തരത്തിന്റ ഫലം

നിനെവയിലുള്ളവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം യോനയോട് പറഞ്ഞില്ല. പാപത്തെയും നീതിയെയും പറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാനായിരുന്നു ദൈവനിർദ്ദേശം :
'അമിത്ഥായുടെ മകനായ യോനെക്കു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ

പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈർഘ്യത്തെക്കാൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കമാണ് പരമപ്രധാനം.  കർത്താവിൽ നിന്ന്  അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുക്കളും വിറകും കല്ലും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ച ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഹ്രസ്വമായിരുന്നു :

അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴി

ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും ഉന്നതിയും ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

 

ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിര്‍ക്കുകയും എളിമയുള്ളവര്‍ക്കു കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യാക്കോബ്‌ 4 : 6

 

ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

 

അപ്പൻ ശ്രദ്ധാലുവാണ്

അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് രൂഥിന്റെ അമ്മായിഅമ്മ പറഞ്ഞുതരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് :

ഡിവൈൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം

നിങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലിയവന്‍ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കണം.
തന്നെത്തന്നെ ഉയര്‍ത്തുന്നവന്‍ താഴ്‌ത്തപ്പെടും; തന്നെത്തന്നെതാഴ്‌ത്തുന്നവന്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെടും.
മത്തായി 23 : 11-1

Pages