നമുക്കൊരുമിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാം

'വിശ്വസിച്ചവര്‍ എല്ലാവരും ഒറ്റ സമൂഹമാവുകയും തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പൊതുവായിക്കരുതുകയും ചെയ്‌തു...ഒരുമനപ്പെട്ടു ദിനംപ്രതി ദൈവാലയത്തിൽ കൂടിവരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ടു ഉല്ലാസവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും പൂണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കയും സകലജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കയും ചെയ്തു.

മുറിവേൽപ്പിക്കരുത്

 'മുള്‍ക്കിരീടവും ചെമന്ന മേലങ്കിയും ധരിച്ച്‌്‌ യേശു പുറത്തേക്കു വന്നു. അപ്പോള്‍ പീലാത്തോസ്‌ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഇതാ, മനുഷ്യന്‍!'  യോഹന്നാന്‍ 19 : 5 

മേഴ്സിലസ് അഥോറിട്ടീസ്‌

'ജനത്തില്‍ പലരും സ്‌ത്രീപുരുഷഭേദമെന്നിയേ യഹൂദ സഹോദരന്‍മാര്‍ക്കെതിരേ നെഹമ്യാവിനോട്‌ ആവലാതി പറഞ്ഞു.
ചിലര്‍ പറഞ്ഞു: പുത്രീപുത്രന്‍മാരടക്കം ഞങ്ങള്‍ വളരെപ്പേരുണ്ട്‌. ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു ധാന്യം തരുക.

നിർമല സുവിശേഷം

'യേശു പറഞ്ഞു: എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ സ്വന്തമല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റേതത്ര.
അവിടുത്തെ ഇഷ്‌ടം നിറവേറ്റാന്‍ മനസ്സുള്ളവന്‍ ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ളതോ അതോ ഞാന്‍ സ്വയം നല്‍കുന്നതോ എന്നു മനസ്‌സിലാക്കും.

ദരിദ്രനായിരുന്ന ക്രിസ്തു

വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴു ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും ഹെരോദാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്നയും ശൂശന്നയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൊണ്ട് അവർക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുപോന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.' ലുക്കോസ് 8:2-3

മുൻവിധിക്കാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഒരു പരീശൻ  യേശുവിനെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു.  കൈകഴുകാതെ യേശു ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പരീശൻ അസ്വസ്ഥനായി.  ആതിഥേയ മര്യാദപോലും മറന്ന് തന്റെ അതൃപ്തി അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ക്രിസ്തുവിനുനേരെ പ്രകടിപ്പിച്ചോ എന്നറിയില്ല.

ബി എൻകറേജിങ്ങ്

'എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയാല്‍ പ്രേരിതനായി നിങ്ങളോടു ഞാന്‍ പറയുന്നു, ഉള്ളതിലധികം മേന്‍മ ആരും ഭാവിക്കരുത്‌; മറിച്ച്‌, ദൈവം ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്‍െറ അളവനുസരിച്ചു വിവേകപൂര്‍വം ചിന്തിക്കുവിന്‍.' റോമാ 12 : 3

അത്മീയ പ്രയോറിട്ടികൾ

യോഹന്നാൻ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിലെ സ്പിരിച്വൽ പ്രയോറിട്ടികൾ :
1. പിതാവിനെ മഹത്വപെടുത്തൽ
'... പിതാവേ, സമയമായിരിക്കുന്നു; പുത്രന്‍ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്‌ പുത്രനെ അങ്ങു മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ!
യോഹന്നാന്‍ 17 : 1
2. സഭയുടെ ഐക്യം

വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ ഇടർച്ചകൾ

വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തെറ്റുദ്ധാരണകളും അബദ്ധ ചിന്തകളും പരീശ മനോഭാവങ്ങളും ക്രിസ്തുഗാത്രത്തിലുണ്ടാക്കിയ മുള്ളുകളും മുറിവുകളും അനവധിയാണ്.

എളിയവരുടെ ജ്ഞാനം

'അവന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതു വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു! അവന്‍ എവിടെനിന്നാണെന്നു നിങ്ങളറിയുന്നില്ല. എന്നാല്‍, അവന്‍ എന്റെ കണ്ണുകള്‍ തുറന്നു.'
യോഹന്നാന്‍ 9 : 30

Pages